slider-skydive

Har din virksomhed behov for at få professionaliseret arbejdet i bestyrelsen?

Bestyrelsesarbejde med fokus på maksimal udnyttelse af salgspotentialet i virksomheden…..

Målet er at skabe nye værdier og en forbedring af de økonomiske resultater. Det skal være ambitiøse men realistiske mål.

Dette byggende på solid og grundlæggende forståelse for sammenhængen mellem virksomhedens ledelse og medarbejderne. Derudover besidder jeg den menneskelige og forretningsmæssige forståelse for bestyrelsesarbejdets facetter, og dette gør mit bestyrelsesarbejde både effektivt og målrettet.

Jeg tilbyder at være sparringspartner for ledelsen/at være de ”nye øjne” som kan være medvirkende til at de rigtige beslutninger træffes.

Jeg tænker som en købmand og forstå hvor pengene tjenes.

Min faglige ekspertise ligger inden for salg, internationalisering og mulig salgsklargøring af virksomheden.

Jeg arbejder både som bestyrelsesformand og som ordinært medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesarbejdet vil:

  • Fokusere og målrette virksomheden.
  • Sikre mersalg og vækst.
  • Få problemer frem i lyset og få dem løst.
  • Sikre en klar organisering og ansvarsfordeling.
  • Sikre gode og gennemarbejdede beslutningsgrundlag.
  • Forbedre produkt og markeds forståelsen.